Profil

CBN Svejsning ApS – GÅR ALTID TIL STÅLET!

CBN Svejsning ApS er en smedje, der trods sin lille størrelse har mange års erfaring inden for konstruktion og svejsning af stål og aluminium.

Ud over at gå til stålet, har vi også papirerne i orden. CBN Svejsning ApS har certifikater i TIG og elektrode. Vi udfører stål- og rørmontage.

De er meget vel kommen til at kontakte os for spørgsmål eller lignende på nedenstående adresse.

CBN Svejsning ApS
v.Claus Bøtker
Tordenskjoldsgade 9
4200 Slagelse

Tlf: 23 93 36 26
E-mail: info@cbnsvejsning.dk

Certificering

CBN Svejsning ApS er pr. 3 april 2014 blivet CE godkendt til fremstilling af bygningstål og implementeret kvalitets styringsystem i henhold til DS/EN 1090-1/2.

Vi er godkendt til EXC2. Ønskes der stål komponenter i EXC3-4 har vi et tæt samarbejde med et større Smedefirma og kan også levere stål i disse klasser.

Bevis: National svejsekoordinator

Hvad er DS/EN 1090-1/2

CE mærkning af komponenter i stål og aluminium

Overgangen fra nationale standarder til CE-mærkning efter DS/EN 1090-1 udførelse af stål- og aluminiumskomponenter er i fuld gang, overgangsperioden udløber 1. juli 2014.

Det betyder, at alle virksomheder inden da skal certificeres af et bemyndiget organ for at kunne deklarere bærende komponenter af stål og aluminium, der på en eller anden måde indgår i byggeriet med deres CE-mærke – uanset om de er producent eller leverandør.
Den direkte vej til efterlevelse af de europæiske kvalitetskrav går via en certificering hos DS Certificering.

Krav til CE-mærkning
For at opfylde kravene til CE-mærkning skal leverandør:

 • Fastlægge, dokumentere og vedligeholde et system til FPC – Factory Production Control
  for at sikre, at de markedsførte produkter stemmer overens med de deklarerede ydeevneegenskaber.
  FPC-systemet skal omfatte skriftlige procedurer, regelmæssige inspektioner og prøvninger og/eller vurderinger samt anvendelse af resultaterne til styring af materialer der indgår i komponenten, udstyr, produktionsprocessen og den fremstillede komponent.
  Systemet kan være med udgangspunkt i et DS/EN ISO 3834-system eller det kan tage udgangspunkt i et ISO 9001-system, det skal dog være specifikt tilpasset kravene i DS/EN 1090-1. I sidemenuen under FPC-system kan du læse mere om, hvad FPC-systemet som minimum skal indeholde.
 • Foretage indledende prøvning
  Hvis du udelukkende fremstiller stål- og aluminiumkomponenter, skal der udføres prøvning af produktet for at verificere, at produktet lever op til forudsætningerne i dimensioneringsgrundlaget.
  Hvis du også dimensionerer komponenter skal der yderligere udarbejdes en procedure for projekteringsfasen og dimensioneringen skal deklareres (ITC – Initial Type Calculation).
 • Sikre løbende prøvning
  Du skal løbende overvåge både projekteringen og fremstillingen gennem stikprøvekontrol som dokumenteres med sporbarhed af personale, udstyr og medgåede materialer.
  CE-mærke dine produkter
  Endelig skal du certificeres i henhold til EN 1090-1 så du har lov til at CE-mærke dine produkter. Det overvåges af et bemyndiget organ. Overvågningen sker som audit gennemført af det bemyndigede organ.